Przyroda, góry i człowiek współistnieją od tysięcy lat. Jak ta wpólna egzystencja ewoluuje w czasie? Co pozostaje stałe?

Zapraszamy do nadsyłania zdjęć. Termin: do 31 sierpnia 2012 r. Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną fotografię. Wysokość pierwszej nagrody - 3 tys. euro. Zapraszamy również do oddawania głosów na inne zdjęcia konkursowe.

Więcej informacji o National Geographic Photo Contest 2012 w języku angielskim na: http://www.ims.bz/en/2012/programm/photo/photo-contest.html