Impreza odsłoni wiele zapomnianych klimatów i uroków dawnego wiejskiego życia. Opowie o odpustach, które będąc ważnymi wydarzeniami religijnymi w życiu małych społeczności stawały się dla nich świętem kulturowym — spotkaniem wielu różnorodnych światów, m.in. wędrownych dziadów, Cyganów, kataryniarzy, kuglarzy. Wszystko odbywało się w otoczeniu barwnych odpustowych kramów wypełnionych cukrową watą, obwarzankami i wszelakimi „cudeńkami”.

Jeśli w małym miasteczku odpust zbiegł się z jarmarkiem, to stawał się największym wydarzeniem w roku, także handlowym i towarzyskim. Ludzie spotykali się w karczmie, gdzie przy swojskich rytmach lub dźwiękach muzyki klezmerskiej (żydowskiej) rozprawiano o bliskich sprawach i dalekim świecie. Gdy w okolice zjechał cygański tabor, wiele Cyganek nagabywało do wróżenia z kart czy z dłoni, zgodnie z przysłowiem „Cyganka prawdę Ci powie”.

Tradycje odpustowe i legendy z nimi związane dotyczące samej Kłóbki przybliży w widowisku pt. „Łoj, świnty Prokopie” miejscowy zespół „Marynia”. Nie zabraknie także dobrego kujawskiego muzykowania w wykonaniu dwóch kapel ludowych, „Kapeli spod Kowala” i  „Melodii z Kowala”. Widomym śladem styku wielu tradycji w panoramie dawnego wiejskiego świata będzie występ Zespołu Muzycznego „Camerata Vladislavia” w koncercie muzyki klezmerskiej oraz wędrująca po skansenie włocławska Cyganka (Romka), oferująca  zwiedzającym wróżenie z kart. Dzieciom proponujemy chodzenie na szczudłach, malowanie makatek, drukowanie wzorów na tkaninach.

Tradycyjnie, jak w czasie odpustów i jarmarków, skansen w Kłóbce będzie tętnił życiem. Zapraszamy do odpustowych kramów, stoisk sztuki ludowej i rękodzieła, gdzie można będzie zakupić haftowane serwetki i obrusy, rzeźby w drewnie, malowane naczynia, wyroby ze słomy, drewna czy sznurka, może tym razem w myśl dawnej zasady „Kupić, nie kupić, potargować warto”. Ożyje stara kuźnia, na kole garncarskim powstaną gliniane cudeńka.

Bilety wstępu do skansenu:

Normalny – 10 zł

Ulgowy –  6 zł

Dzieci do lat 7 – wstęp wolny