Rafa koralowa powstaje w morzach, w których temperatura wody utrzymuje się powyżej 18 stopni Celsjusza z nagromadzenia szkieletów rafotwórczych. Największą rafą koralową jest Wielka Rafa Koralowa u wschodnich wybrzeży Australii. To atrakcja turystyczna przynosząca australijskiej gospodarce 6,1 mld dolarów rocznie i nic dziwnego, ponieważ jest największą na Ziemi pojedynczą strukturą wytworzoną przez organizmy żywe, widoczną nawet z kosmosu. Wielka Rafa Koralowa to około 3000 pojedynczych raf i ponad 900 wysp, które otoczone są rafami tworzącymi przybrzeżne wyspy. Jej szerokość wynosi od 2 km do 150 km, a wiek ocenia się na ok. 20 mln lat, a niektórych jej części nawet na 45,5 mln lat.

Niestety zmiany w warunkach naturalnych koralowców mogą spowodować nieodwracalne szkody w środowisku raf. Badania wykazują, że Wielka Rafa Koralowa w ciągu ostatnich 30 lat straciła około połowy podwodnych łąk koralowych. Ten delikatny ekosystem narażony jest na wiele niebezpieczeństw jednak najgroźniejsze są te związane z działalnością człowieka. Erozja gleby na lądzie i dewastacja lasów namorzynowych na wybrzeżu powoduje coraz większe zamulenie wód przybrzeżnych, a następnie obumieranie polipów. Wycieki ropy naftowej, zanieczyszczenie wody ściekami komunalnymi i przemysłowymi, pogłębianie dna na szlakach morskich - to najpoważniejsze zagrożenia dla raf koralowych. Wielka Rafa Koralowa jest zagrożona przez wydobycie węgla i rozrastający się sektor transportu oraz przeładunków morskich. Dlatego sześciu działaczy Greenpeace wcześnie rano wtargnęło na statek MV Mester, przewożącego węgiel z Abbot Point w stanie Queensland na północy Australii do Donhae w Korei Południowej. Wszystko odbyło się w sposób pokojowy jak to zwykle ma miejsce w przypadku interwencji ze strony ekologów.