Dobiegają końca prace nad aranżacją wnętrz XIX-wiecznego dworu w Kłóbce. To ostatni etap trwającej od 3 lat odbudowy. Dwór zostanie udostępniony do zwiedzania 30 maja 2015 r. Tym samym poszerzy się oferta Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.


Fot. archiwum MZKiD we Włocławku
Nie taki zwykły budynek
Dwór w Kłóbce został wzniesiony ok. 1845 r. Był siedzibą zasłużonego rodu Orpiszewskich. Najbardziej znany z nich - Ludwik Orpiszewski, pisarz, poeta i tłumacz brał udział w ataku na Belweder w czasie nocy listopadowej w 1830 r. Na emigracji był bliskim współpracownikiem księcia Adama Czartoryskiego. Najmłodszy z braci Orpiszewskich – Władysław był drugim mężem Marii z Wodzińskich, wcześniejszej narzeczonej Fryderyka Chopina i muzy Juliusza Słowackiego opisanej w poemacie „W Szwajcarii”. Maria z Wodzińskich Orpiszewska, po śmierci męża osiadła w Kłóbce. Zleciła dobudowę do dworu piętrowego skrzydła pałacowego, w którym mieszkała do swojej śmierci. To tutaj na początku czerwca 1833 r. kwaterował partyzancki oddział Artura Zawiszy przed bitwą pod Krośniewicami.  Dwór był własnością Orpiszewskich do wybuchu II wojny światowej. Po 1945 r. znajdowała się w nim szkoła. Później popadł w całkowitą ruinę. W 1997 r. dwór powrócił do Orpiszewskich, którzy nie mając środków na jego odbudowę odsprzedali dwór prywatnym nabywcom.
Uratowany z ruiny
Ostatecznie w 2010 r. dwór wraz z zabytkowym parkiem o powierzchni 7,5 ha zakupiło Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dwór odbudowano i przygotowano dla zwiedzających.

Gabinet, fot. archiwum MZKiD we Włocławku
Ekspozycje wnętrz dworskich podzielone są na trzy części. W starszej, parterowej części budowli odtworzono atmosferę dworu jako siedziby ziemiańskiej. Funkcje i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń odtworzono zgodnie z przekazami historycznymi. Do salonów, gabinetu, jadalni, sypialni i innych pomieszczeń trafiły zgromadzone we włocławskim muzeum zabytkowe obrazy, meble i inne wyposażenie pochodzące z dworów kujawskich, w tym także z Kłóbki.
W drugiej części ekspozycji, mieszczącej się w piętrowym skrzydle pałacowym, zorganizowano wystawę twórczości malarskiej mieszkanki dworu, Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej, narzeczonej Fryderyka Chopina. Natomiast w zabytkowych piwnicach pałacowych odtworzono m.in. kuchnię dworską, spiżarnie i pralnię. Ogółem udostępnionych będzie 20 pomieszczeń dworskich o łącznej powierzchni ponad 500 m kwadratowych. Autorką scenariusza aranżacji wnętrz jest starszy kustosz mgr Krystyna Kotula, kierownik Działu Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. - Za każdym razem cieszą nas takie powroty „z martwych”. Ile jeszcze pięknych, dawnych dworów czeka na podobny happyend? – redakcja.