UPS Polska prowadzi i wspiera działalność wolontariacką wśród swoich pracowników od  momentu założenia firmy w Polsce. Jako organizacja, kładzie duży nacisk na ekologię. W tym roku firma po raz pierwszy postanowiła przeprowadzić akcję nasadzania drzew. Przy współpracy z Fundacją Alter Eko oraz pod okiem wykwalifikowanych leśników, 180 pracowników UPS Polska posadziło łącznie 1500 drzew w tzw. Zielonych Dołach na terenie Chojnowskiego Parku Narodowego. Sadzonki dadzą początek nowemu zalesieniu tego obszaru.

Ponadto w ramach tego wydarzenia Fundacja Alter Eko przeprowadziła także zajęcia z edukacji ekologicznej dla wolontariuszy UPS i ich rodzin.

Na świecie, w minionym roku Fundacja UPS przekazała łącznie 2,2 miliona dolarów w postaci grantów dla organizacji wspierających inicjatywy zalesiania. Wśród nich znalazły się m.in.: The World Resources Institute, DonorsChoose.org czy World Wildlife Fund Inc.

Inicjatywa UPS Polska  w zakresie sadzenia drzew jest częścią globalnej kampanii UPS o nazwie „Milion drzew UPS”, w ramach której do końca 2013 roku pracownicy firmy posadzą na całym świecie milion drzew. Jak się okazuje, taka ich ilość, tylko w pierwszych dziesięciu latach od momentu zasadzenia wchłonie łącznie 38 tysięcy ton CO2 .

Wolontariat pracowniczy w UPS spełnia istotną rolę ułatwiającą kontakt firmy ze społecznościami lokalnymi. Cieszy się on niezmiennie rosnącą popularnością wśród pracowników UPS Polska, którzy z roku na rok coraz chętniej angażują się w działalność społeczną. W roku 2012 pracownicy UPS Polska przepracowali społecznie rekordową liczbę ponad 4 tysięcy godzin wspierając wiele różnych organizacji i stowarzyszeń, dla przykładu, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach czy też Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań lub Fundację Razem dla Nikiszowca.

– Cieszymy się, że tego typu przedsięwzięcia pozwalają nam z jednej strony na integrację pracowników, a z drugiej na budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie – mówi Magdalena Blechoska, dyrektor personalna UPS Polska. – Nasi pracownicy poświęcają swój prywatny czas, by pomagać innym. Ich postawa wpisuje się doskonale w realizację tak ważnej dla UPS wizji jaką jest wsparcie lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie firma prowadzi swój biznes. – dodaje Magdalena Blechoska.

Fundacja Alter Eko powstała by propagować zrównoważony rozwój oraz działania twórcze na styku ekologii, kultury i sztuk wizualnych. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla biznesu. Fundacja jest autorem wielu projektów ekologicznych, w tym zielonych eventów i akcji ekomotywacyjnych, szkolnych lekcji przyrodniczych, warsztatów dziecięcych i rodzinnych, a także szkoleń celowych i programów doradczych.