National Geographic 12/23

Pracując przy kolejnej edycji Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic Polska, zdałem sobie sprawę, jak wiele radości sprawia mi codzienna praca ze zdjęciami. Choć ocenianie fotografii to jedno z najtrudniejszych zawodowych wyzwań, z którymi się mierzę, mam poczucie, że to właśnie zdjęcia najwięcej mówią mi o bogactwie i różnorodności świata. Te najlepsze powinny się wyróżniać nie tylko nieszablonowym ujęciem tematu, kompozycją czy wykorzystaniem światła. Ważna jest też ich zdolność oddziaływania na odbiorcę – skłaniania do myślenia, a nawet wywoływania sprzeciwu.


Właśnie takie zdjęcia magazyn National Geographic stara się wybierać do publikacji na swoich łamach. W grudniu zaś, jak co roku, prezentujemy swoisty przegląd dokonań naszych fotografów i fotografek z ostatnich 12 miesięcy. Wybrane obrazy są opowieścią o świecie widzianym oczami autorów. Znajdziecie wśród nich fotografie nawiązujące do tematów, które zaprzątają nasze głowy, takich jak katastrofa klimatyczna i przemiany technologiczne. Ale też obserwacje fenomenów społecznych i przyrodniczych.

W tym numerze publikujemy także materiał na temat tajemnic Alhambry w Grenadzie – prawdziwej perły architektury świata islamu. No i ruszymy śladami niezwykłych migracji wielkich stad reniferów, które najwyraźniej mają kłopoty. Dobrej lektury.

Spis treści

PORTFOLIO

W lesie komórek – s. 8
Używając mikroskopu, aparatu i barwników, fotograf pokazuje rośliny, gałęzie i szyszki z kanadyjskiego lasu na poziomie budowy komórkowej.
Zdjęcia Robert Berdan

Ponadto:
Hodowla tygrysów
Zagrożone rośliny
Bystrzyki neonowe

REPORTAŻE

Forteca wiary – s. 30
Okres panowania muzułmanów na Półwyspie Iberyjskim był czasem wielkiego rozkwitu kultury. Dowodem np. słynny pałac Alhambra w Grenadzie. Zapraszamy na wędrówkę po tajemnicach i zakamarkach tego arcydzieła islamskiej architektury.
Tekst E. Lira
Zdjęcia J.M. Navia
Ilustracje F.G. Baptista

Gdzie się podziały karibu? – s. 54
Migracje wielotysięcznych stad karibu to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk w amerykańskiej tundrze. Niestety, stada karibu znikają i tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego.
Tekst N. Shea
Zdjęcia K. Orlinsky

Rok w obrazach – s. 80
Co roku fotografowie National Geographic wykonują niezliczone tysiące zdjęć. Numer grudniowy jest dobrą okazją do zaprezentowania ich wyboru. Oczywiście jest on subiektywny, ale pokazuje niezwykłość naszego świata.