4/2010

Spis treści nr 4/2010
Woda życia. Zasoby H2O krążącej w ziemskich ekosystemach teoretycznie zawsze są takie same. Tyle że potrzeby ludzkości rosną, a dostęp do wody przestał być oczywisty. Żeby uporać się z tym problemem, musimy zacząć traktować wodę jak dobro wspólne.
Topnienie Tybetu. Jangcy, Mekong, Ganges, Huang He – największe rzeki Azji, gaszące pragnienie setek milionów ludzi, biorą początek na Dachu Świata, a zasilają je wody z tamtejszych lodowców. Co się stanie, gdy tybetańskie wieczne lody stopnieją?
Święte wody. Rzeki, mające swój początek i rozpływające się w oceanie, symbolizują przemijanie, wędrówkę, życiową drogę. Woda przenika wszystko, co żyje. Nic zatem dziwnego, że w wielu kulturach wody rzek trafiły do sfery sacrum.
Etiopia. W wielu rejonach biednych, trapionych suszą krajów najbardziej pracochłonnym zajęciem kobiet i dziewcząt jest... zapewnienie rodzinie wody. Na inną aktywność nie mają już czasu. Dlatego wydajna studnia w takiej społeczności to rewolucja.
Cisza strumieni. Słodkie wody są siedliskiem życia niewiarygodnej liczby gatunków żywych stworzeń. Człowiek, zanieczyszczając wody bez opamiętania, zabija w nich życie, eksterminując, 
czasami bezwiednie, całe gatunki.
Tylko dla prenumeratorów: Jordan Z potężnej rzeki, w której wodach ochrzcił się Chrystus, pozostał ściek. Transgraniczny Jordan w suchym, skonfliktowanym regionie świata jest obiektem rywalizacji, narzędziem presji, 
ale też symbolem konieczności porozumienia.