– Udało się nam odkryć, zweryfikować w terenie i zdokumentować szereg stanowisk archeologicznych, zarówno pradziejowych, średniowiecznych, jak i nowożytnych – wyjaśnia PAP dr Łukasz Miechowicz, koordynator projektu.

Wśród najważniejszych sukcesów archeolodzy wyliczają odkrycie pozostałości reduty z okresu napoleońskiego oraz przyczółków prowadzącego doń mostu pontonowego. Konstrukcje te pojawiły się na francuskim planie miasta Brok w 1809 r., lecz dotąd nie odnaleziono ich w terenie.

– Wielu historyków zakładało, iż fort ten nigdy nie powstał, a jedynie figurował na planie – dodaje dr Miechowicz.

(Czytaj też: W górę Bugu)

W rejonie umocnień archeolodzy przeprowadzili wspólnie z członkami Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl” badania powierzchniowe, w czasie których poszukuje się zalegających na powierzchni fragmentów naczyń ceramicznych czy dawnych narzędzi. W ten sposób odkryto szereg zabytków z epoki, w tym guziki, kulki ołowiane i monety.

Ponadto archeolodzy znaleźli kilkadziesiąt kopców na obszarze Puszczy Białej. Prawdopodobnie są to kurhany, czyli dawne monumentalne, ziemne grobowce. Jednak w ustaleniu ich funkcji, pomocne będą badania wykopaliskowe.

(Czytaj też: Skarby sprzed wieków na dnie Wisły)

Archeolodzy szczegółowo zadokumentowali również – wykonali zdjęcia i rysunki – odkryty w 2006 roku wrak XIX-wiecznego parowca bocznokołowca, zatopiony w Bugu nieopodal Broku zapewne w I połowie XX w.

– Wiemy, że była to jednostka polska przejęta przez Rosjan. Obecnie ustalamy szczegółowe pochodzenie i losy statku – tłumaczy dr Miechowicz.

Tegoroczne badania kładą podwaliny do wpisania tego zabytku do rejestru i objęcia go ochroną konserwatorską.

– Nasze działania mają charakter interdyscyplinarny. Ich znaczącą częścią są analizy geomorfologiczne oraz próba rekonstrukcji biegu Bugu na wysokości Broku zwłaszcza w okresie wczesnego średniowiecza. W tym zakresie współpracujemy ze specjalistami z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego – podsumowuje dr Miechowicz.

Źródło: PAP Nauka w Polsce