Podobnie jak poprzednie wyprawy: Elbrus 2009, El Capitan 2010 i Beskid Niski 2011 Survival Expedition, projekt ma na celu pokazanie, że osoby niepełnosprawne mają pełne prawo przeżyć przygodę, zdobywać szczyty, poszerzać granice swoich możliwości.

W przeciągu dwóch lat uczestnicy zdobędą 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich w Polsce. Udział w projekcie wezmą zarówno osoby niepełnosprawne ruchowo jak i z ograniczoną sprawnością sensoryczną - osoby niewidome, głuche, nieme. Organizatorzy chcą, żeby w projekt zaangażowała się również młodzież ze środowisk narażonych na wykluczenie społeczne - z domów dziecka, zakładów poprawczych.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, ale uważasz, że nie jest to przeszkoda w realizacji marzeń. Jesteś aktywny lub chcesz taki być. Kochasz góry, przyrodę i spędzanie czasu z innymi ludźmi. Zgłoś się!

Więcej informacji znajdziecie na stronie Fundacji:

http://pozahoryzonty.org/korona-gor-polski-niepelnosprawni-w-gorach/