„Dzień Hanzy” to festyn historyczny o charakterze edukacyjno-rozrywkowo-rekreacyjnym. Głównym jego założeniem jest propagowanie poprzez zabawę idei
i tradycji miast hanzeatyckich. W programie znajdują się między innymi: jarmarki
rzemiosła średniowiecznego, targi staroci, pokazy walk rycerskich, teatry uliczne.