Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem przygotowano szereg zdarzeń przypominających o kondycji świata, którego piąta część pogrążona jest w ubóstwie, o tym, jak bardzo zależą od siebie bogaci i biedni, i o potrzebie globalnej odpowiedzialności.
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy obchodzony jest od 1987 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Obchody 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem jest warunkiem tworzenia sprawiedliwego i bezpiecznego świata w przyszłości. W 2000 roku podczas szczytu Narodów Zjednoczonych 189 państw przyjęło Deklarację Milenijną zawierającą 8 milenijnych celów rozwoju, spośród których celem pierwszym i przewodnim jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu na świecie.

W dniach 12-19 października 2009 odbędą się m.in. następujące działania:

12-17 października – zajęcia edukacyjne w szkołach w całej Polsce na temat ubóstwa jako naruszenia praw człowieka, prowadzone przez Amnesty International;

16 października
- Polska Akcja Humanitarna zaprasza o godz.12:00 na „Stand Up” przeciw ubóstwu na Rynek Główny w Krakowie, potem o 14:00 na slajdowisko w Kawiarni „Czekolada” przy ul.Brackiej 4. Prezentacja zdjęć z wolontariatu w Kenii.

17 października
– „Oczyść Deltę Nigru!” akcja Amnesty International – prelekcja na temat zanieczyszczenia środowiska i łamania praw człowieka w Delcie Nigru, pokaz filmu „Poison Fire”. Warszawa, Home Africa Bar ul. Górczewska 67 (wejście od ul. Prymasa Tysiąclecia) godz. 17.30.
- od godz.11:00 warsztaty dla dzieci i happening „Parada naszych Skarbów” organizowane przez ATD Czwarty Świat; o godz. 14:00 happening „Stand up” przed płytą Praw Człowieka, od 17:00 spotkania i dyskusje. Współorganizują Muzeum Zabawy i Zabawek, kluby Wolna Strefa i Barka Nadziei w Kielcach.

18 października
– „Noc dla Afryki”, Polska Zielona Sieć: dyskusja z gośćmi z Gwinei, pokaz filmów „Europa eksportuje, Afryka cierpi", „Głód rolników - wynik celowych działań”, koncert R.Brylewskiego i P.Kelnera Warszawa, klub Hydrozagadka, godz. 17.00

19 października
– ODA Club, Polska Akcja Humanitarna – otwarta debata z udziałem gości z Gwinei: „Kryzys żywnościowy. Konflikt pomiędzy producentami i konsumentami żywności i sposoby jego rozwiązania – przykład Gwinei”. Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy, Koszykowa 26/28, godz. 17:30

Więcej informacji: www.amnesty.org.pl www.atd.org.pl www.igo.org.pl www.ubostwo.pl www.globalnepoludnie.pl