test1243

26 najbogatszych ludzi ma tyle prawie połowa reszty ludzkości: „Nikt nie powinien być skazywany na wczesny pogrzeb lud analfabetyzm tylko dlatego, że jest biedny” - 26 najbogatszych ma tyle majątku, co połowa ludzkości. "Zagraża to przyszłemu postępowi"
1/1