test1243

3. Zdjęcie - W tej wiosce rządzą kobiety. Tu majątek, pozycja społeczna i przywileje przechodzą z matki na córkę
3/6