27 września odbędą się po raz 26 obchody Światowego Dnia Turystyki. Wydarzenie organizowane od 1980 roku powstało z inicjatywy UNWTO

Instytucja ta, będąca wyspecjalizowaną jednostką ONZ, zajmuje się kwestiami światowej turystyki. Zrzesza ona obecnie 156 krajów. Data uroczystości – 27 września- to dzień przyjęcia przez organizację formalnego statutu w 1970.

O Światowym Dniu Turystyki 2014
Co roku inne państwo nominowane jest na honorowego gospodarza głównych uroczystości. Również tematyka każdej edycji jest odmienna. Tegoroczne oficjalne obchody odbędą się w mieście Guadalajara w Meksyku, a hasło przewodnie brzmi: "Turystyka i rozwój społeczeństwa". Szczególna uwaga ma zostać zwrócona na zrównoważony rozwój we wszystkich krajach członkowskich. Dyskusje będą dotyczyć także planowanych zmian w zakresie wyrównania szans i zmniejszenia marginalizacji społecznej dzięki turystyce. Tematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest obecnie na tyle ważna, że stała się ona również jednym z przewodnich haseł ONZ dla działań planowanych na 2015 rok.

Turystyka a rozwój społeczny
Turystyka jest dziedziną bardzo szeroko pojętą. Czynności podejmowane w obrębie tego zjawiska mają ogromną szansę przyczynić się do przyspieszenia zrównoważonego rozwoju już na najniższych szczeblach działania. Dzięki zdolności do reagowania na globalne wyzwania, turystyka staje się katalizatorem spójności społecznej. Ma ona bezpośredni wpływ na tworzenie miejsc pracy, jednak coraz częściej wkracza na inne pola rozwoju społecznego, utrwalając przy tym pozytywne tendencje. Skutki ekonomiczne wpływają na poprawę lokalnych możliwości i mnożą wpływy z tego sektora.

Polska jest członkiem UNWTO od 1975 roku. Organizacją obchodów w naszym kraju zajmuje się Ministerstwo Sportu i Turystyki. Członkowie Departamentu Turystyki delegowani są również na oficjalne uroczystości poza granicami państwa. W Polsce odpowiednikiem Międzynarodowych Dni Turystyki jest Dzień Włóczykija obchodzony corocznie 23 lipca.