ZOBACZ "STRACONE TERYTORIA" NA WYBRANYCH FOTOGRAFIACH >>>
Stracone terytoria

W ciągu ośmiu lat członkowie kolektywu fotograficznego Sputnik Photos pracowali w byłych republikach ZSRR. Wynikiem ich pracy jest, liczące kilka tysięcy fotografii, archiwum.

Zdegradowane krajobrazy poligonów atomowych i kopalni uranu mieszają się tu ze świadectwami samoorganizacji ludzi, którzy na gruzach wczorajszego imperium budują nową codzienność. Weterani minionych wojen sąsiadują z uchodźcami ze stref obecnych konfliktów. Wszystkie działania Sputnik Photos dotykają innego, ważnego dla obszaru postradzieckiego aspektu.

 

Język fotografii i nie tylko

Projektowi towarzyszą dwie publikacje. Pierwsza z nich to antysłownik terminów przed- i potransformacyjnych związanych ze Związkiem Radzieckim. Nad jego przygotowaniem pracowało kilkudziesięciu autorów z całego świata: pisarzy, historyków, dziennikarzy, naukowców, kuratorów, artystów i politologów.

Drugie wydawnictwo to publikacja fotograficzna, której narracja podąża tropem radzieckiej opresji związanej z nauką, eksperymentem i relacjami człowieka z przyrodą.

 

Sputnik Photos

Sputnik Photos jest międzynarodowym kolektywem założonym w 2006 roku przez fotografów z Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie transformacji regionu, z którego pochodzą, stało się pretekstem do wspólnego komentowania zachodzących w nim procesów społecznych, politycznych i kulturowych.

Posługując się fotografią, filmem i książką fotograficzną, kolektyw od ponad dekady budują zapis transformacji obszaru byłego bloku wschodniego. Rozważają współczesne wymiary i funkcję fotografii dokumentalnej, eksperymentują z formą i treścią. Ich działania wspiera zespół kuratorów, pisarzy, grafików i animatorów kultury.

Ważną sferą działań kolektywu są różnorodne formy edukacji wizualnej, które wspierają i promują młodych twórców z regionu.