Niemiecki archeolog uwierzył pieśniom Homera i odnalazł starożytne miasto. Kiedy więc w 1934 r. rozpoczęto długo oczekiwane i śledzone z zainteresowaniem badania archeologiczne kopca Krakusa, nadzieje były ogromne. Prace zakończyły się jednak rozczarowaniem. Nie znaleziono szczątków władcy ani żadnego innego pochówku. Czyżby w legendzie o Kraku nie było ziarna prawdy? Funkcje Kopca próbowano wyjaśniać na różne sposoby. Niektórzy uważali, że był strażnicą do obserwacji wroga, inni, że oznaczał bród albo że był miejscem sądów. Widziano w nim ołtarz słońca, uroczysko boga Heraklesa lub dzieło Celtów. Jednak ostatnio tezę o grobowym charakterze kopca wsparły nowe argumenty. Analizując XVIII-wieczne mapy Krakowa, historyk Leszek Słupecki odnalazł w pobliżu skupisko innych kopców.

Czyżby więc kopiec Krakusa był elementem wielkiego cmentarzyska kurhanowego? Słupecki uważa, że tak. Najprawdopodobniej stanowił nekropolię władców rządzących w Krakowie w VIII–X w. i pochowanych przy nich przedstawicieli elit. Dlaczego więc nie znaleziono grobu? Przyczyny mogą być różne. Nie przebadano całości kopca, a groby często nie były umieszczane centralnie, m.in. z obawy przed rabusiami. Może to tylko symboliczny nasyp na pamiątkę bohatera, którego zwłok nie udało się odzyskać? Poza tym pogańscy mieszkańcy Małopolski palili zmarłych na stosie, a ich szczątki wkładali do glinianych popielnic stawianych na szczycie kurhanu. Znalezienie ich po wiekach może być trudne. Za grobowym charakterem kopca może także przemawiać tzw. święto Rękawki obchodzone przez krakowian. We wtorek po Wielkanocy gromadzą się oni w okolicach kościółka św. Benedykta (kiedyś, przed zaborem pruskim, na Kopcu Krakusa). Kramy odpustowe pełne słodyczy i tandetnych zabawek, strzelnice i karuzele to odległe echo starodawnego obyczaju związanego z kultem zmarłych.

No to w drogę – Kopiec Krakusa

  • Znajduje się na prawym brzegu Wisły, w dzielnicy Pogórze (okolice ul. Wielickiej).
  • Dojazd spod Dworca Głównego tramwajami nr 3, 13, ok. 15 min, pieszo od rynku ok. 40 min.
  • AQQ Hostel, ul. św. Tomasza 8, tel. 012 4310117, 150 zł za dwójkę (www.krakow.pl).