Miejsce to działa jako muzeum i ośrodek edukacyjny, który wydaje wciąż nowe publikacje    i prowadzi badania naukowe dotyczące ruchu. W Centrum działa doskonale wyposażone archiwum oraz bogata w zbiory biblioteka i mediateka.

ECS to także żywy ośrodek, gdzie organizowane są sympozja naukowe, spotkania    i konferencje. W 2016 roku zostało wyróżnione, jako jedyne w Polsce,  Nagrodą Muzealną Rady Europy. Od momentu otwarcia nowej siedziby w sierpniu 2014 roku, ECS odwiedziło 2,2 miliona gości z całego świata.

To miejsce na mapie Polski powinna zobaczyć każda osoba z kraju i pokazać je gościom zza granicy, bo prezentuje historię, z której każdy Polak może być dumny.