Początek roku nie był najlepszych dla pasażerów korzystających z usług PKP Intercity. Przewoźnik w pierwszym tygodniu zapowiedziało drastyczną podwyżkę cen biletów. O 17,8% wzrosły koszty przewozów dla Express InterCity Premium (EIP), o 17,4% Express InterCity (EIC) i o 11,8% w pociągach Twoje Linie Kolejowe (TLK). Po raz pierwszy od siedmiu lat zmieniły się także ceny Kart Intercity, które uprawniają do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity na dowolnej trasie. 

– W porównaniu do stycznia 2022 roku, cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18%. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją – na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity – zaznaczali przedstawiciele PKP Intercity. 

Podróż Pendolino w obie strony, na skutek noworocznej podwyżki, kosztowała pasażerów minimum 400 złotych za miejsca w drugiej klasie. W przypadku pierwszej klasy cena sięgały około 600 złotych. Ostatecznie pod naciskiem opinii publicznej PKP Intercity wycofał się z cen biletów obowiązujących od 11 stycznia

– Ceny bazowe na połączenia kategorii TLK i IC będą średnio o około 11 proc. niższe od obecnie obowiązujących, zaś dla kategorii EIC i EIP – średnio o około 15 proc., wracając tym samym do poziomu sprzed 11 stycznia – podkreślał przewoźnik na początku lutego. 

Przypomnijmy, że nowy cennik wszedł w życie 1 marca. 

Dla kogo darmowe bilety PKP Intercity?

PKP Intercity po podwyżce cen biletów z początku roku, z której finalnie się wycofało, próbuje zdobyć zaufanie podróżujących. Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Dziecka przygotowało dla najmłodszych pasażerów i ich opiekunów specjalną ofertę. 1 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą skorzystać z darmowego przejazdu w drugiej klasie, na dowolnej trasie, po całej Polsce.

Bezpłatne bilety można odebrać w kasie biletowej lub u konduktora. Wyjątek stanowią pociągi EIP, czyli Pendolino, na które przepustkę na darmowy przejazd można uzyskać jedynie w kasie. Ważne, by podczas podróży dziecko posiadało przy sobie dokument potwierdzający jego wiek, np. legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport czy książeczkę zdrowia. W innym przypadku rodzic lub opiekun zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami. 

– Bezpłatne podróże w drugiej klasie możliwe są za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, który należy okazać podczas kontroli biletów. Może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia – czytamy na stronie PKP Intercity. 

Czy dzieci płacą za bilet PKP? 

Dzieci do ukończenia czwartego roku życia, na mocy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, podróżują pociągami w drugiej klasy za darmo. Rodzic jest jednak zobligowany do pobrania – w kasie lub konduktora – bezpłatnego biletu przed każdą podróżą. Co więcej, opiekunowie najmłodszych pasażerów powinni posiadać przy sobie dokument potwierdzający wiek pociechy. 

W ofercie PKP Intercity znajdziemy także kilka promocyjnych ofert skierowanych do rodzin z dziećmi. Taniej płacą m.in. posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR), dzięki której otrzymają oni 30% upustu na zakupione bilety w przypadku, gdy przynajmniej dwie uprawnione osoby będą podróżowały wspólnie. Sama KDR daje posiadaczowi ulgę 37%.

Z kolei Biletu Rodzinnego skorzystają grupy od 2 do 5 osób, w których jest dziecko poniżej 16. roku życia. Wtedy każdy z pasażerów otrzymuje 30% zniżki. Warto też pamiętać, że dzieci powyżej 4. roku życia oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (do ukończenia 24. roku życia) mogą skorzystać z ulgi ustawowej 37%.

Źródło: PKP Intercity