5a1e6d085cebb

Skowerska Ewa

Przyjaciele utożsamiają mnie z bocianem białym, gdyż tak jak on migruję między Europą a Afryką :) www.instagram.com/skowerska

Ocean_myśli_Skowerska