Tomasz Aulich (Łódź Hudego)

Zbiornik wody pitnej dla miasta Łodzi, zwany podziemną katedrą.