Izolowany reżim rzadko ujawnia swe prawdziwe oblicze