2020-01-15 | Ludzie | | 1

Milenialsi nie chcą wychodzić wieczorem. Młody to nowy stary

Generacja nazywana „milenialsami” ( ze względu na okres dorastania na przełomie tysiącleci) postrzegana jest często radykalnie: albo jako egocentryczna, a wręcz narcystyczna, niechętna do pracy, nastawiona tylko na przyjemności, albo zbuntowana, przekraczająca granice i redefiniująca wiele zasad i pojęć....