2011-07-27 | Ludzie | | 0

Estetyka Destrukcji

Pejzaże ekologicznej katastrofy powinny przerażać. Tymczasem widziane z lotu ptaka, odrealnione, zaskakują plastycznością. Paweł Młodkowski w obrazie zniszczeń zdołał uchwycić piękno.

2011-07-25 | Ludzie | | 3

Zawoalowany sprzeciw

Afgańskie kobiety wciąż ponoszą konsekwencje biedy, wojny i prymatu plemienności. Dopiero niedawno stanęły do walki o godne życie.

2011-06-20 | Nauka | | 0

Lornetki w żeglarstwie

Żeglarstwo to piękna forma rekreacji i aktywnego wypoczynku. Kto raz złapał bakcyla pod żaglami, niełatwo rozstanie się w koją i kołem sterowym. Doświadczeni żeglarze wiedzą, że poważne pływanie jest tym przyjemniejsze i bezpieczniejsze, im lepiej wyposażony jest jacht. By nie osiąść na mieliźnie dobrze...