IMG_3166

ZAKAZ

Słyszałem/ czytałem o prawnych ograniczeniach zakazu latania dron np. w pobliżu lotnisk, natomiast pieszy raz zobaczyłem taki piktogram. Wisi na bramie do Ogrodów Baha'i nad Hajfą w Izraelu.------------------- Zapraszam do krótkich refleksji po-izraelskich:---------------- http://www.national-geographic.pl/blogi/kierunki/wyjscia-i-powroty

dron informacja piktogram

Komentarze