LubieszowMaj2018 DSC_1994a
Jan Wojtasik Zdjęcie wykonane przez Jan Wojtasik

Wierzba zielona w niebiańskim błękicie

Wierzba nad śródpolnym rowem w pobliżu Lubieszowa w powiecie nowosolskim

pole wierzba Lubieszów

Komentarze