i ustka
B. Szybkowski Zdjęcie wykonane przez B. Szybkowski
Album Podczerwień

Ustka IR

IR - infrared - zdjęcie w podczerwieni - uzyskuje się wyjątkową przejrzystość

Komentarze