ts-tydzien-suwaka-kota-i-psa-322548

TS

My, członkowie Społeczności National Geographic Polska wyrażamy sprzeciw wobec wobec działań Radakcji zarządzającej portalem NG Polska, które nie przyczyniają się do realizacji misji NG, są sprzeczne z jej zasadami, a tym samym obniżają standardy uznane i szanowane w świecie. Jako aktywni użytkownicy portalu tworzymy społeczność ludzi ceniących wysoki poziom marki NG, zaangażowanych i świadomych czytelników, otwartych na świat i jego problemy, z pasją realizujących liczne projekty na rzecz środowiska naturalnego. Nie możemy zgodzić się i nie godzimy się z dotychczasowymi zasadami funkcjonowania portalu, brakiem dialogu z nami oraz należytej dbałości o wysoki poziom merytoryczny i rozwój portalu. Liczne propozycje i sugestie kierowane pod adresem Redakcji, zmierzające do poprawy funkcjonowania portalu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przeciwnie, poruszane problemy pozostawały bez odpowiedzi ujawniając tym samym brak intencji Zarządzających portalem do dialogu i działań mających na celu ponoszenie jakości funkcjonowania portalu. Postawa taka godzi w podstawowe zasady życia społecznego, skutkuje niezadowoleniem wśród użytkowników, frustracją, spadkiem ich aktywności, a także w wielu wypadkach decyzją o opuszczeniu społeczności portalu. Świadomi ważnej roli edukacyjnej jaką pełni portal szczególnie ubolewamy nad faktem, że nowi użytkownicy markę NG poznają wzorując się na tak wadliwie funkcjonującym portalu. Proponujemy konkretne rozwiązania służące lepszemu jego funkcjonowaniu. Apelujemy do Redakcji o podjecie dialogu z użytkownikami portalu, otwartą z nami dyskusję, która nie polega na banowaniu lub likwidacji kont, ale współpracy i współdziałaniu. Kierowani troską o wysoki poziom marki National Geographic Polska apel wysyłamy również do centrali National Geographic w USA oraz mediów. Prośba do członków Społeczności: Jeśli popierasz nasz protest skopiuj tekst ze zdjęciem i wstaw do swojej galerii. Pozdrawiamy wszystkich, którym zależy na kontynuowaniu standardów National Geographic. „Kiedy robisz coś ciągle tak samo, a chcesz osiągać lepsze rezultaty to znaczy, że myślisz magicznie. Kiedy w wyniku ciągle takich samych zachowań oczekujesz pojawienia się efektów, to znaczy, że wpadasz w pułapkę „działań pozorowanych”. (M. Taraszkiewicz)

Komentarze