spichlerz-z-borowna-spichlerz-z-borowna-206047
Seneka Zdjęcie wykonane przez Seneka
Album Spichlerz z Borowna

Spichlerz z Borowna

Zabytkowy, drewniany spichlerz galeriowy pochodzący z Borowna, zbudowany w 1783 roku na zlecenie Franciszka Paciorkowskiego. Cenny przykład staropolskiej, drewnianej architektury ludowej. Do momentu rozbiórki, obiekt składał się z XVIII-wiecznej zrębowej konstrukcji o dwóch kondygnacjach, zdobionych galeriami arkadowymi oraz z dwuspadowego dachu, krytego dachówką, wykonanego najprawdopodobniej w 1945 roku. Dolna cześć spichlerza obejmowała trzy pomieszczenia: górna - bez podziałów, dostępna była schodami z zewnątrz. Okna rozmieszczone były w dwóch strefach, w kształcie leżących prostokątów, w szerokich obramieniach. Spichlerz z Borowna został rozebrany i przeniesiony do Olsztyna k/Częstochowy. Tu, pod ruinami zamku z XIV w. został ponownie złożony i zrekonstruowany w 2007 roku. Obiekt doskonale wpisuje się w krajobraz ruin zamku olsztyńskiego i uatrakcyjnia jego otoczenie. Należy do najcenniejszych budowli drewnianych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

jura-krakowsko-czestochowska zabytek spichlerz z Borowna drewniana architektura ludowa XVIII w.

Komentarze