IMG_3104 nv
Janusz J. Plewniak Zdjęcie wykonane przez Janusz J. Plewniak
Album Izrael

PURIM

Purim to święto upamiętniające zbawienie narodu żydowskiego przed bezpośrednim niebezpieczeństwem w diasporze perskiej. Zgodnie z księgą Estery, Haman, najwyższy urzędnik rządu perskiego króla, próbował zamordować wszystkich Żydów w imperium perskim w jeden dzień. Ale Królowa Ester poprzez post i modlitwę przyniosła zbawienie Foto: Radosne obchody święta w jednym z kibuców - marzec 2018. W 2019 święto Purim przypada 21 marca. - - - - - Purim is a festival that commemorates the salvation of the Jewish people from imminent danger in the Persian diaspora. According to the book of Esther, Haman, the highest government official of the Persian king, attempted to assassinate all the Jews in the Persian Empire in one day. But Queen Ester brings salvation through fasting and prayer. In 2019, Purim is celebrated on March 21.

izrael Purim kibuc

Komentarze