nur003as - Kopia
Tomasz Fliszkiewicz Zdjęcie wykonane przez Tomasz Fliszkiewicz

Krwawa jatka :)

Perspektywa portowa. Nur czarnoszyi. Moja pierwsza sesja z ptakiem. Reliktowe, czerwone odbicia wynikają z sąsiedztwa boi i są zjawiskiem optycznym.

ptak nur nur czarnoszyi

Komentarze