przemiany-wkf-2009-587115
WKF2009 Zdjęcie wykonane przez WKF2009

Przemiany

5 Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic Polska

Autor: smooth19 Miejsce wykonania:
Opis: W ostatnich latach stalowe żurawie stały się nieodłącznym elementem pejzażu polskiego, z jednej strony świadcząc o rozwoju, z drugiej przyczyniając się czasem do degradacji krajobrazu i środowiska naturalnego wybrzeża Bałtyku.

Komentarze