z pasozytem_wodopojka_ng
Benka Zdjęcie wykonane przez Benka
Album 77_Szablak żółty

pasożytnicze wodopójki

Larwy wodopójek na szablaku spotkałam pierwszy raz. Larwy najczęściej pasożytują, głównie na owadach latających, których cykl rozwojowy związany jest ze środowiskiem wodnym. U wodopójek można wyróżnić trzy podstawowe typy pasożytowania. Tu zaobserwowałam fazę 3 - występująca w znacznym oddaleniu od wody. Okres trwania fazy pasożytniczej larw zależy od długości życia żywiciela i strategii życiowej wodopójek; może wynosić od kilku dni do kilku tygodni, a nawet miesięcy. W okresie pasożytowania następuje wzrost larwy; larwa może zwiększać swoją objętość od kilkudziesięciu do kilkuset razy. Niekiedy stopień zarażenia populacji żywiciela może być znaczny (do 100%), jednakże średnia liczba larw przypadająca na żywiciela jest najczęściej niewielka (1-3). W przypadku znacznego zarażenia, pasożytowanie larw wodopójek może doprowadzić do śmierci żywiciela. Ciało, kulistego kształtu, o długości do 3 mm, jest (zależne od gatunku) przeważnie jaskrawo ubarwione, koloru czerwonego lub brunatnego.

wodopójki Hydrachnidia pasożytnictwo owady wodne

Komentarze