IMG_1445-1

Odbicie ze szlaczkiem w podstawie...

Bory Tucholskie. Zaborski Park Krajobrazowy. Odbicie w Brdzie pod...Babilonem. Miejsce : "Most nieprzejezdny"

Komentarze