nur006bs - Kopia
Tomasz Fliszkiewicz Zdjęcie wykonane przez Tomasz Fliszkiewicz

Nur czarnoszyi

Perspektywa portowa. Dosyć rzadka u nas obserwacja, a moja pierwsza.

ptak nur nur czarnoszyi

Komentarze