DSC03832a_1800a
Sokolowski Zdjęcie wykonane przez Sokolowski
Album Notre Dame

Notre-Dame; witraże1, ile z nich zostało.. ?

Według pierwszych relacji datowane na 1260 rok witraże rozety katedry Notre - Dame przetrwały pożogę, chociaż z pewnością będą wymagały pilnego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Daje to nadzieję, że potomni będą mogli również podziwiać oryginalny charakter tych niezwykłych dzieł. ................................................................................................ Na zdjęciu scena przedstawia czterech proroków (Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela) trzymających czterech ewangelistów (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana). Zlokalizowana ona jest w osi pod 13 metrową rozetą w nawie południowej, która symbolizuje triumfującego Chrystusa siedzącego w Niebie, otoczonego przez wszystkich, którzy byli jego świadkami na ziemi. Żródło: http://www.notredamedeparis.fr/en/la-cathedrale/linterieur/vitraux/rose-sud/

notre-dame witraze Notre-Dame de Paris

Komentarze