DabrownoLipaMaj2018 Maj2018 DSC_2054a
Jan Wojtasik Zdjęcie wykonane przez Jan Wojtasik

Lipa dąbrowiecka

Lipa drobnolistna przy drodze w Dąbrownie powiatu nowosolskiego

lipa dąbrówno droga 318

Komentarze