1
Benka Zdjęcie wykonane przez Benka
Album Jerozolima

Konkurs 71 (3) - Kalwaria

Bazylika Bożego Grobu w Jerozolimie. Prawosławna kaplica śmierci na krzyżu. Skała Golgoty znajduje się po prawej stronie od wejścia do bazyliki. Na drugiej kondygnacji mieści się kaplica podzielona na dwie części. Katolicka kaplica Przybicia do Krzyża zajmuje część południową. W północnej części, należącej do wspólnoty prawosławnej mieści się kaplica Śmierci na Krzyżu. Jest ozdobiona licznymi lampami oliwnymi, a na zachodniej ścianie umieszczona jest srebrna płyta przedstawiająca sceny Męki Pańskiej. Pod marmurowym ołtarzem znajduje się otwór, który wskazuje miejsce zatknięcia krzyża. Sama skała Golgoty jest widoczna poprzez przeszklenia po obu stronach ołtarza. Obrzęd kadzenia ołtarza odbywa się co 3 godziny i sprawowany jest przez diakonów Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy (historycznie piątego po Konstantynopolu, Rzymie, Aleksandrii i Antiochii patriarchatu prawosławnego). Poszczególne sprawy własności i praw każdego z wyznań chrześcijańskich, a także sposobu i warunków wypełniania obrzędów i liturgii na terenie bazyliki regulują zasady Status Quo zakładające utrzymanie niezmienionego stanu rzeczy. Status Quo został wprowadzony na mocy firmanów osmańskich sułtanów i obowiązuje nieprzerwanie od połowy XIX wieku. W praktyce większość praw dotyczących bazyliki jest w posiadaniu trzech obrządków chrześcijańskich: greckiego prawosławnego patriarchatu Jerozolimy, kościoła łacińskiego reprezentowanego przez Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie) oraz Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Przedstawiciele Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego mają prawa do małej kaplicy wybudowanej na tyłach Grobu. Wraz z chrześcijanami z Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego mają także prawo do organizowania własnych nabożeństw, jednak jest ono ograniczone. Wierni Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego mogą odprawiać liturgie na dachu kaplicy św. Heleny, ale tylko w okresie Wielkiego Tygodnia.

jerozolima konkurs-spolecznosci Bazylika Bożego Grobu

Komentarze