spowiedź
Johann Zdjęcie wykonane przez Johann
Album Gruzja

KONKURS 71 (2) - Spowiedź

Tym co zgrzeszyli, święty Jan Chryzostom radzi: „Wejdźcie do Kościoła, czyńcie tam pokutę; tam mieszka lekarz, który leczy, a nie sędzia, który potępia. Tam nie żąda się kary za grzechy, ale udziela się odpuszczenia”. Terapeutyczne znaczenie spowiedzi jest tym większe, że w jej formie tradycyjnej – takiej, jaką potrafił zachować Kościół prawosławny – nie polega na suchym i utartym wyliczeniu listy grzechów bardziej lub mniej sztucznie ustanowionej. Penitent wyznaje spontanicznie, w sposób bezpośredni winy i niedostatki, opisuje ich okoliczności spowiednikowi, aby ten mógł lepiej go rozumieć i udzielić mu później porad lepiej dostosowanych do jego sytuacji. Ależ też dzieli się z kapłanem wszystkim, co martwi, ukazuje mu w swobodny i naturalny sposób wszystkie problemy, wszystkie szczególne trudności, które może on napotkać w życiu codziennym, sygnalizuje mu to, co go niepokoi, gnębi, prześladuje, objawia mu swoje troski i cierpienia, stara się przedstawić mu jak najlepiej swoje stany duszy, powierza mu swoje słabości, otwiera przed nim swoją osobowość, rozpościera swoje życie we wszystkich jego brakach i niedoskonałościach. Taką otwartość ułatwia pewność penitenta, że korzysta on z Boskiego miłosierdzia – o czym kapłan przypomina mu we wstępnych modlitwach – ale też postawa słuchania, którą powinien widzialnie objawić spowiednik i współczucie, którego powinien dowieść. Ta polegająca na cierpliwym i pokornym słuchaniu postawa kapłana który nie sądzi, ale rozumie, postawa będąca absolutną dyspozycyjnością wobec bliźniego bezpośrednio przyjmowanego jako cierpiący brat, w której zawarte jest też prawdziwe współczucie, pozwala ustanowić stosunek najgłębszy i najbardziej ścisły, jaki jest możliwy. Rady kapłana dają mu na nowo wiarygodne i pewne normy, które pozwolą mu się na powrót umiejscowić i wiedzieć, bez obawy przed popełnieniem pomyłki, co ma robić, aby odnaleźć i zachować utracone wcześniej zdrowie. Jego porady pozwolą mu zasadniczo odnaleźć prawy osąd i prawe życie. (za ortodoksja.pl)

konkurs-spolecznosci

Komentarze