kościół pokoju
Johann Zdjęcie wykonane przez Johann

KONKURS 71 (1) - Owoc chrześcijańskiej miłości

Kościół Pokoju w Jaworze jest największą drewnianą budowlą o funkcjach religijnych na świecie. W roku 2001 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kościoły Pokoju powstały w II poł. XVII wieku w następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na podległych mu terytoriach — w Głogowie, Jaworze oraz Świdnicy. Jednak zgoda na budowę obwarowana była ograniczeniami: • do budowy miały posłużyć wyłącznie materiały nietrwałe (drewno, słoma, glina, piasek), • kościoły musiały być wybudowane poza granicami miasta, jednak nie dalej niż na odległość strzału armatniego od murów miejskich, • nie mogły mieć wież, dzwonów ani tradycyjnego kształtu świątyni, • musiały zostać ukończone w ciągu jednego roku, • musiały zostać wzniesione na koszt protestantów, • nie mogły przy nich powstać szkoły parafialne. Do dzisiaj przetrwały dwa Kościoły Pokoju — w Jaworze i Świdnicy — natomiast kościół w Głogowie spłonął w XVIII w. w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna.

konkurs-spolecznosci

Komentarze