Plakat - Oceniamy
PPPerz Zdjęcie wykonane przez PPPerz
Album KONKURS 70 - plakat: Oceniamy!

KONKURS 70 - O C E N I A M Y !!!

Koniec wstawiania prac - teraz oceniamy (a mamy na to Niedzielę i Poniedziałek do 24.00!) - większa pula ocen, przypominam! :) Z Regulaminu: "... Po zakończeniu drugiego dnia konkursowego, organizator zamieszcza plakat "OCENIAMY ZDJĘCIA", pod którym w JEDNYM komentarzu, każda osoba biorąca udział w konkursie, lub nie biorąca udziału ale zarejestrowana na portalu i mająca co najmniej 9 zamieszczonych zdjęć w swojej galerii, podzieli pomiędzy uczestników konkursu swoje 28 punktów, przydzielając je wybranym przez niego 7 pracom odpowiednio: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pkt. Jeśli ktoś policzy niewłaściwie, organizator pomija ostatnią ocenę. [6] Wygrywa jedno zdjęcie, które otrzyma największą ilość punktów. W przypadku remisu decydujący głos ma organizator danej edycji."

konkurs-spolecznosci SalonOdrzuconych konkurs-spolecznosci-glosowanie

Komentarze