xxx

Konkurs 58 (1) - Dom Boży

W dolinie pomiędzy górą Synaj a Górą św. Katarzyny, najwyższym szczytem Egiptu, do którego terytorium należy Synaj (2637 metrów) swój dom znaleźli prawosławni mnisi. Nie jest to zwykły klasztor, to monastyr, uchodzący za najstarszy na świecie czynny klasztor chrześcijański, w którym bez przerwy swoje duchowe życie wiodą mnisi. Klasztor św. Katarzyny wybudowano w pierwszej połowie VI wieku na polecenie cesarza Justyniana. Otoczony cyprysami, położony na wysokości 1570 metrów nad poziomem morza do dziś imponuje ogromnymi murami. Za nimi przechowywane są liczne pomniki piśmiennictwa chrześcijańskiego oraz dzieła sztuki sakralnej, w tym około dwudziestu dwóch tysięcy ikon pochodzących z różnych epok. Klasztor wraz ze skarbami sztuki przetrwał niemal nienaruszony dzięki przemyślności mieszkających w nim mnichów. W ubiegłym roku w lipcu  mnisi  odkryli w klasztornej bibliotece manuskrypt z V wieku, zawierający teksty  medyczne Hipokratesa – znanego greckiego lekarza, żyjącego na przełomie V i IV w. przed Chr. Manuskrypt datuje się na piąty lub szósty wiek po Chr. Znaleziska dokonano w najstarszej działającej bibliotece świata, znajdującej się w tym  klasztorze  którą w grudniu otwarto po 3 latach prac konserwatorskich.  W bibliotece znajdują się też karty najstarszego na świecie egzemplarza Biblii, czyli część Kodeksu Synajskiego z IV wieku.

egipt synaj konkurs-spolecznosci klasztor św. Katarzyny

Komentarze