Ibis biały KOSTARYKA 1 542
Wichura Zdjęcie wykonane przez Wichura
Album Ptaki z Kostaryki

Ibis biały. Rytm.

Białe ibisy są sporymi ptakami brodzącymi, dochodzącymi do 70 cm wysokości. Gniazda budują w koloniach w różnych okresach od stycznia do września, w zależności od stanu wód i ilości pożywienia. Żyją na słodkowodnych mokradłach, zamieszkują też lejkowate ujścia rzek (estuaria). Podczas ok. 10 dniowego okresu kopulacji i tworzenia się jaj u samicy są osłabione, bo nie jedzą . Na zdjęciu dorosły (biały) i młody, jeszcze brązowy.

ptaki ptak ibisy brodzące Kostaryka ptactwo wodne ptaki z Kostaryki pelikanowe ibis biały Eudocimus albus

Komentarze