cerkiew_ho_uczk_wNG
bursztynek Zdjęcie wykonane przez bursztynek
Album CERKWIE PODKARPACIA

Cerkiew w Hołuczkowie

Cerkiew św. Paraskewii w Hołuczkowie - drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Hołuczkowie, w gminie Tyrawa Wołoska.Cerkiew została zbudowana w 1858 przez miejscowego cieślę Konstiantyna Melnyka. W roku 1912 cerkiew została przebudowana, a w 1969 remontowana. Cerkiew prezentuje typ budownictwa ludowego o skromnym programie architektonicznym w duchu klasycystycznym. Jest to cerkiew o konstrukcji zrębowej, trójdzielna, o prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z dwoma zakrystiami. Dach dwuspadowy, z wieżyczką z sygnaturką. Wieża o konstrukcji słupowej z przedsionkiem w przyziemiu, przykryta dachem namiotowym z hełmem.Wewnątrz cerkwi znajduje się kompletny ikonostas pochodzący z okresu budowy cerkwi, o wystroju późnobarokowym.Obok cerkwi znajduje się cmentarz parafialny z kilkunastoma kamiennymi nagrobkami oraz rzeźba modlącej się Matki Boskiej na kolumnie. Cmentarz został odremontowany w 2008 przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich, przy współpracy Stowarzyszeń Magurycz i Jeden Świat. Od 1946 cerkiew służy jako filialny kościół rzymskokatolicki.

zabytek budowla cerkiew architektura

Komentarze