blekitny-modraszek-adonis-owady-doskonalosc-robinsonow-262650

Błękitny modraszek adonis

Błękitny modraszek adonis jest rzadkim, bo wybrednym motylem. Składa jaja (powyżej) tylko na koniklecy czubatej. Ponadto szuka fragmentów terenu, na którym żerowało dużo dzikich królików, co ułatwia mu lądowanie. lysandra bellargus Pokazane tu jajeczka mają od 0,7 do 2 mm średnicy. Zdjęcia zostały zrobione dzięki stosowaniu elektronowego mikroskopu skaningowego, który omiata powierzchnię obiektów wiązką elektronów. Powstałe w ten sposób czarno-białe fotografie zostały zabarwione zgodnie z naturalnymi kolorami jaj.

jajeczka motyla jejeczka owadów

Komentarze