DSCN6000
fru-fru Zdjęcie wykonane przez fru-fru
Album Świątecznie

3 Maja - świętujemy!

Konstytucja 3 Maja 1791 roku. "Uznaiąc, iż los nas wszystkich od ugruntowania y wydoskonalenia Konstytucyi Narodowey iedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione Rządu Naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w iakiey się Europa znayduie, y z tey dogorywającey chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących Obcey przemocy nakazów, ceniąc drożey nad życie, nad szczęśliwość osobistą, exystencyą polityczną, niepodległość zewnętrzną y wolność wewnętrzną Narodu, którego los w ręce Nasze iest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych y przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w Nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Oyczyzny Naszey y iey granic, z naywiększą stałością Ducha ninieyszą Konstytucyę uchwalamy, y tę całkowicie za Świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopókiby Naród w czasie prawem przepisanym wyraźną Wolą swoią nie uznał potrzeby odmienienia w niey jakiego Artykułu. Do którey to Konstytycyi dalsze ustawy Seymu teraźnieyszego we wszystkim stosować się maią. "

swieto tulipany konstytucja 3 maja barwy narodowe fru-fru

Komentarze