2018-10-31 13 nv

100 ROCZNICA

100 Rocznica I wojna światowa rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku od ogłoszenia wojny między Austrio-Węgrami a Serbią, wywołanym zamachem w Sarajewie w dniu 28 czerwca 1914 r. Zakończyła się 11 listopada 1918 roku zwycięstwem wojennej koalicji Ententy. -----Koniec pierwszej wojny światowej to zarazem początek niepodległej Polski.----- W wielu miejscach Europy (i chyba nie tylko Europy) przypominają o ofiarach wojen pomniki, także w Niemczech. Tu pomnik na cmentarzu w Remscheid – Lennep, w Północnej Nadrenii Westfalii.

niemcy wojna cmentarz pomnik rocznica

Komentarze