Zabiegi ozonowania, to bardzo skuteczna i ekologiczna metoda dezynfekcji pomieszczeń, która usuwa między innymi nieprzyjemne zapachy, bakterie i pleśnie.

Ozonowanie, jako nowoczesna i skuteczna metoda dezynfekcji.
Ozon większości z nas kojarzy się przede wszystkim z dziurą ozonową lub z efektem rześkiego powietrza po burzy, o charakterystycznym zapachu. Niemniej jednak warto wiedzieć, że jest on stosowany także do przeprowadzania dezynfekcji różnego rodzaju pomieszczeń użytkowych, domów, biur itp. Jest przy tym jednym z najsilniejszych oraz najskuteczniejszych środków odkażających, działający efektywniej niż konwencjonalne środki dezynfekcyjne.

Czym jest ozon          
Ozon to gaz, nazywany niekiedy „aktywnym tlenem”. W naturze powstaje on pod wpływem promieniowania UV (reakcja fotochemiczna) oraz wyładowań elektrycznych w trakcie burz (reakcja bioelektryczna). Istnieją dwa sposoby sztucznego wytwarzania ozonu:

  • za pomocą promieni ultrafioletowych,
  • przy użyciu wyładowań koronowych, które wytwarzają ozon przez przyłożenie wysokiego napięcia do metalowej siatki umieszczonej pomiędzy dwoma dielektrykami.

Oba te procesy, poprzez dodanie energii do cząsteczek tlenu, rozszczepiają je na pojedyncze atomy tlenu (O), które łączą się z innymi cząsteczkami tlenu (O2) wytwarzając ozon (O3). Warto jednak pamiętać, że ozon w stosunkowo szybko ponownie przekształca się w tlen,
a co za tym idzie nie może być przechowywany i dostarczany w jakimś zbiorniku lub butli. Niemniej jednak ozon może być wytworzony na miejscu odkażania i służy do tego specjalne urządzenie, tzw. generator ozonu. Powstały w ten sposób gaz jest tak samo skuteczny jak występujący naturalnie, pod warunkiem dokładnej kontroli jego stężenia.

Samo działanie ozonu polega przede wszystkim na gwałtownym utlenianiu. Napotykając na różne zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu ozon wchodzi z nimi w reakcję chemiczną, powodując ich utlenienie, rozkłada je na mniej złożone i zwykle mniej szkodliwe cząsteczki. Pozostały ozon samoczynnie rozpada się z powrotem do tlenu, co sprawia, że jest on bardzo przyjazny środowisku.

Postaw na zwalczanie pluskwy ozonem

Ozonowanie to ekologiczna forma dezynfekcji pomieszczeń, która umożliwia usunięcie nieprzyjemnych zapachów oraz likwidację bakterii, roztoczy, grzybów i pleśni lub zarazków pochorobowych czyli kwestii, które nie omijają również domów i mieszkań. Metoda ta doskonale sprawdza się tam gdzie zawiodły tradycyjne sposoby dezynfekcji. Wynika to z faktu że ozon w postaci gazowej dociera do najbardziej niedostępnych miejsc, których nie można odkazić za pomocą innych środków. Zastosowanie ozonu pozostawia powietrze czyste, całkowicie pozbawione bakterii, wirusów oraz szkodliwych tworów biologicznych. Warto jednak pamiętać, że co prawda ozon jest środkiem naturalnym i ekologicznym, lecz jednak zbyt wysokie jego stężenie może być groźne dla zdrowia. Gaz stosowany do dezynfekcji pomieszczeń we właściwy sposób nie stanowi jednak zagrożenia, dlatego też warto tego typu prace zlecać specjalistom oferującym usługi DDD, takim jak Ddd Robak Dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja.          

Jak przebiega zabieg ozonowania

Dezynfekcja pomieszczeń, w czasie której stosuje się zabieg ozonowania składa się z pięciu etapów:

  1. odpowiedniego przygotowania pomieszczenia – z pokoju należy wynieść wszystkie rośliny i zwierzęta, a wszelkie kratki wentylacyjne czy szczeliny i szpary w drzwiach powinny zostać uszczelnione. Warto także wynieść cenne przedmioty, takie jak obrazy i inne dzieła sztuki, a wartościowe sprzęty elektroniczne owinąć folią.
  2. zapewnienia odpowiedniej temperatury, wilgotności,
  3. właściwego rozstawienia oraz uruchomienia generatorów ozonu - ważnym jest aby generator nie stał na podłodze, a na podwyższeniu
  4. monitorowania całego procesu wraz z kontrolą stężenia ozonu w pomieszczeniu,
  5. redukcji stężenia ozonu, aż do uzyskania bezpiecznego poziomu - przy czym wietrzenia nie powinno rozpoczynać się przed upływem około 30 minut, co pozwoli
    w pełni wykorzystać wyprodukowany do odkażenia pomieszczenia ozon.

Zabieg ozonowania to metoda bardzo skuteczna, posiadająca szeroki zakres zastosowań. Niemniej jednak przeprowadzenie dezynfekcji tym sposobem należy zlecić specjalistom, gdyż wymaga ona odpowiednich urządzeń, wiedzy i umiejętności.