Stanisław Szwarc-Bronikowski urodził się 1 marca 1917 roku w Górkach koło Klimontowa. Po ukończeniu gimnazjum w Sandomierzu rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższej Szkole Dziennikarstwa. W czasach wojennej zawieruchy pod pseudonimem „Roman” należał do ruchu oporu ZWZ-AK. W latach 1939-1945 był na Kielecczyźnie założycielem i redaktorem konspiracyjnych pism. Po wojnie, pod przybranym nazwiskiem, działał w organizacji „Wolność i Niezawisłość”, był również współzałożycielem dziennika „Wiadomości Mazurskie”.
W 1946 roku aresztowano go i więziono w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas kolejnego aresztowania, które miało miejsce w 1949 roku, uciekł i przez 6 lat ukrywał się pod przybranymi nazwiskami, pracując miedzy innymi jako cieśla, malarz-ilustrator, a także fotograf.
Jako redaktor, w latach 1956-1960, pracował w tygodniku „Dookoła Świata”, później aż do 1995 roku związany był z telewizją polską. Należał do wielu organizacji, m.in. do: Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, „The Explorers Club”, Międzynarodowej Organizacji TV "One Word", National Geographic Society, Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej, a także Światowego Związku Żołnierzy AK.
Był zdobywcą wielu prestiżowych odznaczeń i nagród. W 1944 w Londynie odznaczony został Krzyżem Walecznych, a rok później Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, a także Krzyżem AK „Burza”. Za swoją wspaniałą działalność zawodową zebrał liczne nagrody, m.in. w 1973 r. wyróżniony został "Złotym Ekranem". Był również  laureatem wielu nagród filmowych: w La Chapelle-Vercaur w 1988 r. i w Barcelonie w 1989 r. Dwukrotnie przyznano mu także I nagrodę w konkursie Ligi Ochrony Przyrody za filmy ekologiczno-przyrodnicze emitowane w Telewizji Polskiej w latach 1987 i 1990. Zdobył Grand Prix na festiwalu "Ekofilm 92" oraz Nagrodę Specjalną "Ekofilm 94". W 2009 r. dzięki Waszym głosom, podczas uroczystości Travelery 2008 wyróżniony został statuetką Grand Prix za wkład w poznanie obcych kultur oraz życie z pasją.  
Podczas swoich licznych podróży odwiedził miedzy innymi Mongolię, Wyspy Trobrianda na Melanezji, Nową Brytanię, Peru a także Nową Gwineę.
Cała Redakcja składa rodzinie i przyjaciołom wybitnego podróżnika najszczersze wyrazy współczucia.