W wyprawie bierze udział 8 alpinistów młodego pokolenia a kieruje nią Artur
Hajzer. Dojście do bazy spodziewane jest 1 września, a atak na szczyt na
początku października. Wyprawa odbywa się w ramach programu sportowego o
nazwie Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015. Więcej informacji na stronie
www.polskihimalaizmzimowy.pl

Pozdrawiamy
Artur Hajzer