„Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, które reguluje zasady wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych, lista Państw do których linie lotnicze mogą wykonywać rejsy z/do Polski została zmodyfikowana” - podał węgierski przewoźnik w specjalnym komunikacie.  

W zaktualizowanym rozporządzeniu Rada Ministrów wskazała, że tymczasowo ograniczony zostaje ruch lotniczy między Polską a Szwecją, Portugalią, Luksemburgiem i Czarnogórą. 

Wizz Air poinformował, że tymczasowy zakaz lotów między tymi krajami a Polską potrwa co najmniej do 11 sierpnia. Polskie władze w każdej chwili mogą wydać nowe rozporządzenie przedłużające zakaz lub znoszące ograniczenia. 

Zaktualizowane rozporządzenie zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią i większością państw Unii Europejskiej.

Zniesiono dotychczasowe zakazy lotów, które obejmowały m.in. Algierię, Maroko, Tajlandię, Nową Zelandię, Białoruś, Tunezję, Turcję, Urugwaj czy Australię. 

W kwestii ograniczeń ruchu lotniczego w związku z pandemią koronawirusa nie wprowadzono  żadnych ogólnoświatowych czy unijnych przepisów. Każdy kraj ma prawo do własnej oceny potencjalnego ryzyka mogącego wynikać z otwarcia granic i wznowienia ruchu z poszczególnymi krajami.

Polskie władze zapewniają, że na bieżąco monitorują sytuację i gdy tylko będzie to możliwe, ruch lotniczy ze wskazanymi krajami zostanie wznowiony.